TR | EN

VİZYON ve DEĞERLER

Vizyon

 - Müşteri Odaklılık
 - Hizmet Mükemmelliği
 - Hizmet Geliştirilmesi

 

Değerler

- Sistem
- Kişi bağımsız
- Parametrik
- Proaktif
- Teknoloji destekli

- Şeffaflık
- Bilgi paylaşımı
- Yasal uyumluluk - Sorumluluk
- Hesap verebilirlik
- Güvenilirlik
- İş ahlakı
- Çevreye, müşterilere, çalışanlara ve hissedarlara bağlılık