TR | EN

KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

YKS Tesis Yönetim ve Hizmetleri A.Ş. tesis yönetim ve işletim hizmet seviyesinden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olur ve her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefesi olarak belirler.

 

YKS bu politika çerçevesinde faaliyet gösterdiği sektöre uygun ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyar ve özellikle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uygun çalışır.

 

1. İnsan Hakları

YKS kendi etki alanı içinde, İnsan Haklarına ilişkin uluslar arası hukukun korunmasına saygı gösterir ve şirketin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde tanımlandığı üzere İnsan Haklarını ihlal etmemesine özen gösterir.

 

2. Çalışma Standartları

YKS hangi biçimde olursa olsun, ulusal mevzuat veya ILO 138 ve 182. konvansiyonları uyarınca istenen asgari çalışma yaşında olmayan bir kişiyi çalıştırmaz.

YKS çalışanlarının yeterli biçimde dinlenebilmesi içinve ILO 14 sayılı konvansiyonuna uygun olarak, çalışanlarına, yedi günlük her dönem için en az birbirini takip eden 24 saate eşit bir dinlenmeyi garanti eder.

YKS asgari ücret konusunda TC mevzuatına uyar.

 

3. Sağlık ve Güvenlik

YKS uygulanabilir mevzuat gereklerine uyulmasını garanti eden bir sağlık koruma sistemini yürürlüğe koyar. Faaliyetlerinin;

• Çalışanlarının

• Kendi tedarikçilerinin

• Çevre halkının

• Kullanıcıların

sağlığı için zararlı olmamasına özen gösterir. İşletmelerinde iyi bir güvenlik seviyesini garanti etmek üzere bir çalışma güvenliği organizasyonunu yürürlüğe koyar.

 

YKS, Yürüttüğü faaliyetler sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek üzere İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına üst düzeyde uyarak,  risklerini güvence altına alarak tüm çalışanları ve  ziyaretçileri için  daha sağlıklı ve güvenli bir iş ve yaşam ortamı sağlar,

 

4. Çevre

YKS faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir ve bu etkilerin kontrol altında tutulmasıyla uyumlu bir Çevre Yönetimi Sistemini yürürlüğe koyar. Bu sistem, özellikle, organizasyonu, personeli duyarlı kılma ve eğitme eylemlerini ve kontrol olanaklarını tanımlar.

 

Çevre risk değerlendirmelerini kontrol altına alır ve riskleri en aza indirir,

 

Müşteri istek ve beklentilerini çevreye saygılı ürünler kullanarak en iyi şekilde anlar, cevap verir,

 

Tüm hizmet aşamalarında çevre kirliliğinin önlenmesi ilkesi ile çevresel performansın sürekli gelişimini sağlar,

 

Verilen hizmeti taahhütedilen zamanda tamamlar ve müşteri memnuniyetini arttırır.

 

5. Entegre Yönetim Sistemi

YKS sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi için eğitimler düzenler,

 

YKS entegre yönetim sisteminin etkin işleyişi için konusunda uzman personel ile çalışma ve hedeflere ulaşma konusunda tüm personelin takım ruhu ile hareket etmesini sağlar, etkinliğinin izlenmesi, sürekli iyileştirilmesi ve gerekli kaynakların sağlanmasını firmamızın ana politikası olarak sürekli takip eder.

 

YKS bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu politika aynı zamanda hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.