TR | EN

Teknik işletim hizmetleri

• Tesis, cihaz, makine, ekipman ve alanların kullanıldıkları zaman dilimi içinde işletilmesi ve fonksiyonlarının kendilerinden beklenen şekilde yerine getirmelerini sağlamak üzere gerekli çalışmaların yapılması

• Mevzuata göre yaptırılması zorunlu test ve muayenelerin takibi, işletme sorumluluklarının üstlenilmesi, koordineedilmesi, denetlenmesi

• Arıza kayıtları ile oluşturulan veriler doğrultusunda önleyici bakım ve / veya yatırımların programlanması

• Tesis ve cihazların teknik açıdan performans ve durumlarının değerlendirilmesi için periyodik denetlemeler

• Tesis, cihaz, makine, ekipman, sistemler ve teknik hacimlerin devir teslim alınması sürecinin yönetilmesi, eksikliklerin tespiti hizmetleri

• Teknik hizmetler kalitesinin arttırılması için personellere mesleki eğitim verilmesi

natural wig euronext hair extensions dark brown remy hair extensions 3 tone ombre hair brazilian hair weave wholesale hair extensions invisible tape hair extensions platinum hair extensions cork lace wigs hairtalk extensions reviews hairtalk extensions london lace wigs uk buy hair uk cheap hair extensions southampton human hair wigs uk