TR | EN

Teknik işletim hizmetleri

• Tesis, cihaz, makine, ekipman ve alanların kullanıldıkları zaman dilimi içinde işletilmesi ve fonksiyonlarının kendilerinden beklenen şekilde yerine getirmelerini sağlamak üzere gerekli çalışmaların yapılması

• Mevzuata göre yaptırılması zorunlu test ve muayenelerin takibi, işletme sorumluluklarının üstlenilmesi, koordineedilmesi, denetlenmesi

• Arıza kayıtları ile oluşturulan veriler doğrultusunda önleyici bakım ve / veya yatırımların programlanması

• Tesis ve cihazların teknik açıdan performans ve durumlarının değerlendirilmesi için periyodik denetlemeler

• Tesis, cihaz, makine, ekipman, sistemler ve teknik hacimlerin devir teslim alınması sürecinin yönetilmesi, eksikliklerin tespiti hizmetleri

• Teknik hizmetler kalitesinin arttırılması için personellere mesleki eğitim verilmesi