TR | EN

Özel güvenlik hizmetleri

• 5188 sayılı kanun kapsamında “önleyici” güvenlik hizmeti verilmesi

• Risk analizi yapılması ve bu doğrultuda öneriler sunulması

• Güvenlik prosedürlerinin oluşturulması

• Resepsiyon hizmetleri verilmesi

• Özel güvenlik görevlilerinin iş performanslarının artması, mesleki yeterlilik kazanmaları, çalışma ortamlarına kolay uyum sağlamaları ve hata paylarının azalması amacıyla eğitimler düzenlenmesi, kişisel ve mesleki eğitimler verilerek etkinliğin ölçülmesi

• Güvenlik uygulamalarının “drill” tatbikatları ile denetlenmesi

• Merkez personeli tarafından görev başı denetlemeleri

• Acil Durum Yönetim Merkezi ile uzaktan takip ve kontrol

natural wig euronext hair extensions dark brown remy hair extensions 3 tone ombre hair brazilian hair weave wholesale hair extensions invisible tape hair extensions platinum hair extensions cork lace wigs hairtalk extensions reviews hairtalk extensions london lace wigs uk buy hair uk cheap hair extensions southampton human hair wigs uk