TR | EN

Özel güvenlik hizmetleri

• 5188 sayılı kanun kapsamında “önleyici” güvenlik hizmeti verilmesi

• Risk analizi yapılması ve bu doğrultuda öneriler sunulması

• Güvenlik prosedürlerinin oluşturulması

• Resepsiyon hizmetleri verilmesi

• Özel güvenlik görevlilerinin iş performanslarının artması, mesleki yeterlilik kazanmaları, çalışma ortamlarına kolay uyum sağlamaları ve hata paylarının azalması amacıyla eğitimler düzenlenmesi, kişisel ve mesleki eğitimler verilerek etkinliğin ölçülmesi

• Güvenlik uygulamalarının “drill” tatbikatları ile denetlenmesi

• Merkez personeli tarafından görev başı denetlemeleri

• Acil Durum Yönetim Merkezi ile uzaktan takip ve kontrol