TR | EN

Satın alma ve tedarikçi yönetimi

• Satın alma taleplerinin değerlendirilmesi

• Piyasa araştırmalarının yapılması

• Tekliflerin değerlendirilmesi

• Mal ve hizmet siparişlerinin verilmesi, takibi ve teslim alınması

• Satın alınan mal ve hizmetin şartname ve sözleşmeye uygunluk denetimi

• Şartname hazırlanması

• Kritik stok seviyelerinin belirlenmesi ve takibi

• Stok kayıt sistemi oluşturulması, stok denetimleri

• Maliyet ve sözleşme koşulları analizi

• Tedarikçilerin değerlendirilmesi ile onaylı tedarikçi listesi oluşturulması