TR | EN

Muhasebe, bütçe, finans, raporlama hizmetleri

• Muhasebe kayıtlarının tutulması ve yasal bildirimlerin takibi

• Bütçe ve mali raporların hazırlanması

• Aylık giderlere iştirak avanslarının ve yatırım avanslarının takibi

• Nakit ve fon yönetimi, düzenli ödemelerin takibi, ödeme bütçesi hazırlanması

• İşletme projesi ve yatırım harcamaları bütçesi oluşturulması

• Yıllık faaliyet ve hesap raporları ile kat malikleri kurulu toplantı seti oluşturulması

• Muhasebe, bütçe, finans ve raporların denetlenmesi

• Gider paylaşımı uygulamaları