TR | EN

Personel ve idari işler

  • • Personel organizasyonunun oluşturulması, çalışma düzenlerinin ve kriterlerinin belirlenmesi

  • • Personel iş özellikleri ve görev tanımlarının yapılması

  • • Personel özlük haklarının belirlenmesi

  • • Personel iş görüşmelerinin yapılması ve personel tedariği

  • • Personel iş akitlerinin hazırlanması, yasal yükümlülüklerin ifası

  • • İzin ve fazla mesai planlamaları ve takibi

  • • Personel oryantasyonu

  • • İş sağlığı ve iş güvenliği

  • • Performans uygulamaları

  • • İş mevzuatının takibi