TR | EN

Personel ve idari işler

  • • Personel organizasyonunun oluşturulması, çalışma düzenlerinin ve kriterlerinin belirlenmesi

  • • Personel iş özellikleri ve görev tanımlarının yapılması

  • • Personel özlük haklarının belirlenmesi

  • • Personel iş görüşmelerinin yapılması ve personel tedariği

  • • Personel iş akitlerinin hazırlanması, yasal yükümlülüklerin ifası

  • • İzin ve fazla mesai planlamaları ve takibi

  • • Personel oryantasyonu

  • • İş sağlığı ve iş güvenliği

  • • Performans uygulamaları

  • • İş mevzuatının takibi


natural wig euronext hair extensions dark brown remy hair extensions 3 tone ombre hair brazilian hair weave wholesale hair extensions invisible tape hair extensions platinum hair extensions cork lace wigs hairtalk extensions reviews hairtalk extensions london lace wigs uk buy hair uk cheap hair extensions southampton human hair wigs uk